Download

Web PDKS Programı

Web PDKS

Günümüzde gelişmiş firmalar üstün özellikli web uygulamalarıyla yönetimlerini ve denetim mekanizmalarını merkez ofislerinden yürütmektedirler. Web tabanlı PDKS ile her türlü bilgilendirme, karar ve sonuçları tüm şubelere aynı anda ulaştırılabilir, çalışanların tüm hareketleri farklı lokasyonlardan da kolaylıkla izlenebilir.
Web tabanlı PDKS programlarının firmanıza neler kazandıra bileceğini aşağıdaki detaylardan göre bilirsiniz.
• Bu tarz programların en öncelikli ve net cevabı bağımsız platform yapısıdır.
• Dilediğiniz her yerden sadece kullanıcı adınızı ve parolanızı girerek internet üzerinden program verilerine ulaşabilirsiniz.
• Ayrıca farklı yetki tanımları  vermeniz halinde;  aynı lokasyonda,  bilgisayarı olan herkez  bu programı kullanabilir.
• Kullanıcıların programı kullanabilmesi için her bilgisayara ayrı ayrı program kurulmasına gerek yoktur, tek bir merkeze kullanılacak programa yetki verilen tüm kişiler giriş yapabilir.
Web PDKS uygulamalarında bilgisayarınızın çalınma olasılığı veya sistemin çökmesi de sorun olmaktan çıkar; farklı bir bilgisayar da işlemlerinize rahatlıkla devam edebilirsiniz.
Web tabanlı PDKS yazılımının standart PDKS yazılımlarına göre avantajları ise şunlardır;
• Aynı organizasyona bağlı çoklu ve değişik mekânlardan kullanım (şube, fabrika, depo, saha, seyahat)
• Ağ sistemi olarak dünyanın en ucuz platform ağı olan interneti kullanmaktadır.
• Yazılım indirme, yükleme, kurma, vb. gerekmez, standart web tarayıcılarından her hangi birini kullanarak iç veya dış lokasyonlardan bağlana bilirsiniz.
• Mobil cihazlarla yüklenen ücretsiz uygulamarı sayesinde anlık erişim.
• Bakım ve geliştirme kolaylığı

Web Tabanlı Personel Devam Kontrol Yazılımlarının Özellikleri;

Web tabanlı personel devam kontrol yazılımı Microsoft  platformunda geliştirilmiştir.
• Program dili Türkçe ve İngilizce olup, istediğiniz dilde geliştirilebilen ara yüzü kullanıcı dostudur.
• MSSQL veri tabanını kullanmaktadır.
• İnternet servis sağlayıcıları tarafından görüntülenmekte olup, kullanıcı bilgisayarına kurulum gerektirmemektedir.
• Program Windows Xp ve üstü işletim sistemlerini desteklemektedir.
• Yazılım içerisinde istenilen sayıda kullanıcılar oluşturulabilmekte, ayrıca oluşturulan bu kullanıcılar için ayrı ayrı kullanıcı adı ve parola tanımlaması yapılabilmektedir.
• Tanımlı kullanıcılar için yetki seviyesi ayarlanabilmektedir.
• Kullanıcı logları (işlemleri) geri planda saklanmakta, kullanıcının yaptığı işlemler görülebilmektedir.
• Personellerin tüm özlük bilgileri (TC Kimlik No, Medeni durum, Aile bilgileri, Kan grubu vb.) tanımlanabilir.
• Sınırsız sayıda; şirket, departman, alt departman ve birim tanımlamaları oluşturulabilir.
• Her Personel için en az  6 çalışma grubu seçimi yapılabilmektedir.
• Oluşturulan her çalışma grubu için giriş-çıkış toleransları, yuvarlama süreleri ve gün içerisindeki kesinti süreleri (yemek, çay molaları vb.) ayrı ayrı tanımlanabilmektedir.
• Bu çalışma grupları içerisinde 4 farklı fazla mesai tanımı ( normal fazla, akdi tatil fazla, hafta tatili fazla, resmi tatil fazla, gibi) ve fazla mesaide verilen mola (çay, yemek vb.) sürelerinin kesinti olarak düşülüp düşülemeyeceği, her bir fazla mesai türü için ayrı ayrı ve detaylı olarak oluşturulabilir.
• Çalışma vardiyaları ve hafta tatilleri sıklıkla değişen personel için çalışma takvimi (değişken vardiya tanımlamaları) oluşturularak, personele ait bu çalışma takvimi üzerinden de istenildiği sayıda çalışma grubu ataması yapılabilmektedir.
• Sınırsız sayıda izin tanımı izin türlerine göre (ücretli, ücretsiz, yıllık, vizite, rapor vb.) tanımlanabilmektedir.
• Oluşturulan her izin türü tanımı için; SSK gününün dahil edilip edilmeyeceği, hafta tatilinin ve resmi tatillerin izin gününden sayılıp sayılmayacağı ayrı ayrı tanımlanmaktadır.
• Personellere tek tek ya da toplu olarak izin girişi atanabilmektedir.
• İzin kayıtlarının kullanıcı tarafından elle girilmek istenilmemesi durumda, her izin türü için neden kartı tanımlanabilmektedir.
• İzin dönüştürmelerinde vizite izinleri için girilen gün sayısının belirli bir günden sonrasını ya da tamamını rapora dönüştürülmesi sağlanabilmektedir.
• Yıl içerisindeki resmi tatiller ve yarım gün resmi tatiller tanımlanabilmektedir.
• Geçiş hareketlerini tamamlamayan, eksik veya birden fazla kaydı olan personellerin giriş-çıkış kayıtları kayıt düzeltme bölümünden görülebilir ve gerektiğinde kullanıcı tarafından düzeltilebilmektedir.
• Giriş-çıkış kayıtları için okuyuculardan gelen yön bilgisi kullanılarak, giriş veya çıkış hareketini unutan personeller için o kayıtlara ait satırlar boş bırakılabilmektedir, böylelikle giriş çıkış kayıtlarının karışması engellenebilmektedir.
• Gün içerisinde normal mesaisini tamamlamayan eksik çalışma yapan personellerin kayıtları izlenebilir ve gerektiğinde ilgili izinler saatlik ve/veya günlük işlenebilmektedir.
• Denkleştirme ile ilgili izin ve çalışma bilgileri gün ve saat bazında program içerisinde uygulanabilmektedir.
• Kayıt düzeltme bölümü içerisinden hatalı kayıtların incelenmesi, süre kontrollü fazla mesailer ve eksik mesailer gibi değişik denetlemeler görülebilmektedir.
• Alınacak olan puantaj bilgilerine normal gün tanımı, hafta tatili, resmi tatil, yıllık izin, ücretli izin, vizite tanımlarının ayrı ayrı eklenip eklenmeyeceği kullanıcı tarafında tanımlanabilmektedir.
• Gün içinde ve fazla mesaide yapılan giriş-çıkış saatleri, puantaj hazırlanırken çeyrek yarım ve tam saatlere yuvarlama yapılabilmektedir.
• Hafta tatili hak etme kuralları (çalışma saati veya devamsızlığa göre) puantaj ayarları içerinden tanımlanabilmektedir.
• Çalışan personellere ait gün içerisindeki eksik saatleri istenirse fazla mesai ile (günlük, haftalık, aylık) tanımlanabilmektedir.
• Personellerin ay sonu hesaplanan toplam çalışma günü SSK gününe eşitlenecek şekilde gün ve saat olarak yuvarlanabilmektedir.
• Gece çalışması veya gece zammı saat prim veya gün prim olarak eklenebilmektedir.
• Sistem içinde personellerin 1 gün devamsızlığı için 2 gün devamsız sayılması, fazla mesailerin kullanıcı onayı alınmadan verilmemesi gibi özellikleri sağlanmaktadır.
• Puantaj tanımlamaları ve parametre değişiklikleri firmalara uygun değişkenlik gösterebilmektedir, size uygun özel tanımlamalar da eklenebilmektedir.
• Günlük giriş-çıkış gelmeyenler, geç kalanlar, erken gidenler, devamsızlar, fazla mesai yapanlar, izin raporlamaları gibi raporlamalar alınabilmelidir.
• Günlük ilk giriş son çıkış raporu, belirli tarihler arası işe başlayanlar/işten ayrılanlar raporları, izinli iken çalışanlar raporları, içerdekiler-dışarıdakiler raporu alınabilmektedir.
• Günlük, haftalık, aylık ve/veya yıllık olarak sicil bazlı, kişi bazlı, grup bazlı, departman bazlı olarak raporlamalar alınabilmektedir.
• Her bir kullanıcı için ayrı ayrı yetki tanımlamaları yapılabilmektedir.
• Sistem tüm bordro programlarına uyumlu çıktı dosyası verilebilmektedir.
• Yazılımdan alınan tüm raporlar excell, pdf, Word gibi platformlarda kaydedilebilmektedir.
• Troyy Kontrol TSE’nin kalite standartlarına ve CE Avrupa uyumluluğuna göre üretim yapmakta olup; üretim, yönetim ve müşteri hizmetlerini ISO 9001 kalite yönetim sistemini gereklerine göre şekillendirmektedir.


Profesyonel Web App Tasarım
© 2017 | Her hakkı saklıdır.