Download

Garanti Şartları

Troyy Kontrol aşağıda anlatılan şekilde müşterilerine 1 yıllk sınırlı donanım garanti yetkisi verir: Troyy Kontrol tüm donanımsal ürünlerinin malzeme veya işçilik kusurlarından arınmış olduğunu Troyy Kontrol teknik şartnamesinde garantiler. Donanım sistem sorunu ortaya çıkması durumunda, Troyy Kontrol ürünü 15 gün içinde tamir edecek veya değiştirecektir. Ürün Troyy Kontrol’a müşteri tarafından gönderilmeli ve geri gönderimi için ödemesi yapılmalıdır. Yenilenen ürünler için garanti eski ürünün garantisinin kalanı veya 60 gündür.

Garanti Başlangıç Tarihi Bildirimi
Tüm Troyy Kontrol garantileri Ticari veya Vergi Faturasındaki tarihden itibaren etkindir. Tüm garanti talepleri garanti bitiminden önce gönderilmeli.

Garanti Sınırlamaları
Garanti, Troyy Kontrol ürünlerinin uygun kullanımı ve Troyy Kontrol'ün yazılı izni olmadan donanım değişikliği yapılmaması, ürünün seri numarası silinmemiş, ürüne zarar verilmemiş olması şartlarında sağlanır. Bu garanti koşulu diğer tüm hakların, koşulların ve garantilerin üstündedir.
Troyy Kontrol belirli bir amaç için kalite, performans, yada uygunluk olmak üzere örtülü veya açık hiçbir beyan veya garantide bulunmaz.

Troyy Kontrol, zararların ihtimali bildirilmiş olsa dahil hiçbir koşul altında ürünün kullanımından yahut yetersizliğinden kaynaklanan direk veya dolaylı, arizi veya neden olunan zararlardan sorumlu değildir.

Troyy Kontrol, kar-gelir kaybı, veri kaybı veya tüm diğer kayıp maliyetlerinden kaynaklanan hiçbir masraftan sorumlu tutulamaz.

Troyy Kontrol doğrudan veya dolaylı olarak ürünlerinin kullanımı sonucunda oluşan ölüm veya yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır.
Okunma Sayısı: 6825   |   Güncelleme Tarihi: 22.04.2016    Sayfayı Yazdır