Download

Sıkça Sorulan Sorular

S: Offline Geçiş Kontrol Sistemi Ne demektir?
C: Offline, PC ye bağımlı olmayan geçiş kontrol sistemleridir. PC kapalı iken de çalışır ve geçişleri hafızasında saklar. Offline sistemlerin en büyük özelliği, hazırlanan senaryolar doğrultusunda sistemin çalışması ve gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra PC kapansa bile giriş çıkış işlemlerini belirlenen yetkiler dahilinde uygulayabilmesi, ve PC bağlantısı yeniden sağlandığında gerçekleşen tüm olayları arıza durumlarını ve hareketleri PC’ye aktarabilmesidir. Bir sistemin offline çalışabilmesi için öncelikle kullanılan cihazların offline çalışabilme özelliğini barındırmasıdır. Günümüzde birçok Yüz tanıma cihazları, kartlı geçiş cihazları, parmak izi cihazlar, damar tanıma cihazları veya Access kontrol panelleri offline olarak çalışabilme özelliklerine sahiptir.

S: Online Geçiş Kontrol Sistemi ne demektir?
C: On-line, kendi başına bir karar mekanizması bulunmayan, direk PC ye bağımlı olarak çalışan ve PC arızalanması veya kapatılması durumlarında işlevini yitiren sistemlerdir. Bunun yanı sıra PC üzerinde kurulu olan yazılımın da exe halinde çalışıyor olması gerekmektedir. Kısacası PC üzerindeki sisteme bağlı parmak izi, yüz tanıma, kartlı geçiş, Access kontrol paneli, damar tanıma, OGS,HGS gibi sistemlerin çalışabilme prensibinde 24 saat esasına dayalı yalızım ve PC bağlantılı anlık veri iletimi sağlayan sistemlerdir.

S: Standalone cihaz veya sistem nedir?
C: Herhangi bir PC veya ekstra bir kontrol modülüne ihtiyaç duymadan başlı başına çalışan sistemlerdir. Bir okuyucu (parmak izi, kart okuyucu, yüz tanıma, damar okuyucu) ve bu okuyucuya bağlı elektrikli bir kilit sisteminin kumanda edilebilmesi esasına dayalı olarak çalışır. Okuyucuya daha önceden tanımlanmış personelin geçişine olanak verir. Tanımlanmamış kişilerin ise geçmesini önler.

S: Parmak İzi Sistemler ile ilgili yasal kısıtlama olduğu doğru mudur?
C: Parmak izi okuma sistemleri hiç bir şekilde parmak izinin fotoğrafını çekmez; parmak izlerini sadece binary (kod halinde-111000101010) olarak kaydeder. Dolayısı ile hiçbir yasal kısıtlama yoktur. Bu durum sadece Parmak izi sistemlerde geçerli değildir. Özellikle son yıllarda parmak izi cihazlarının bir takım dezavantajlarından ötürü daha fazla ilgi gören yüz tanıma cihazları, damar tanıma cihazlarında da aynı şekilde kullanılan veri yazılıma sadece numerik değerler içeren bilgi gönderdiği için kişilerin her hangi bir şekilde fişlenmesi durumu söz konusu değildir.

S: Cihaza Ethernetten Bağlanamıyorum? Ne yapmalıyım?
C: Geçiş kontrol sistemlerinde, yani parmak izi, yüz tanıma, kartlı geçiş, damar tanıma, Access kontrol sistemlerinde yaşanan en sık problemlerin başında gelmektedir (Ethernet bağlantı sorunu).
  Bu tarz durumlarda yapmamız gerekenler sırasıyla;
• Cihazın Ethernet kablosunun ilgili yuvaya takılı olduğundan emin olun.
• Yine cihazın kablosunun diğer ucunun switch, modem gibi bilgisayara erişimi saylayan bağlantı aparatlarına takılı olduğundan emin olun.
• Cihazların lokaldeki İP ayarlarıyla aynı blokta olduğunu kontrol edin. Yani örneğin bilgisayar ip adresiniz 192.168.1.100 ise cihazlarında 192.168.1. 101,102,103 veya ….. şeklinde benzerlik göstermelidir.
• Cihazların bağlı olduğu bilgisayarda bulunan PDKS veya Geçiş Kontrol Yazılımının cihaz ayarlarının yani cihaz  IP’si cihaz ID’si gibi verilerin doğru girildiğinden emin olun.

S: İmalat Sektöründe İşletmeciyim Parmak İzi Sistem satın alsam sıkıntı yaşar mıyım?
C: Parmak izi cihazları çalışma prensibi itibari ile kullanıcı parmak izlerinin net ve minimum oranda yıpranmış olması şartıyla yüksek verimlilikte çalışmaktadır. Parmak izlerinin yıpranmış olduğu durumlarda parmak izi cihazları yeterli olanda doku algoritması algılayamadığı için tekrar tekrar doğrulama sorgusu yapmaktadır. Özellikle metal imalatı, ahşap imalatı, kimyasal imalatı ve temizlik sektöründe kimyevi madde ve deterjanlarla fazlaca haşır neşir olan insanların parmak izlerinde ciddi dokusal deformasyonlar, kesikler ve yarıklar oluşmaktadır. Bunların yanı sıra ofis personellerinde de özellikle bayanların fazlaca krem gibi kozmetik maddelerden kaynaklı parmak izlerinde tanıma güçlüğü yaşanabiliyor. Parmak izi sistemlerde dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir konuda parmak izi cihazların sensörlerinin teknolojik yeterlilik ve donanım bakımından eksikliği bulunması halinde soğuk havalarda çalışmamasıdır. Bundan ötürü parmak izi cihazlarının sıcaklık ortamının daha stabil olduğu alanlara kurulmasıdır.

S: Cihaz Parmak İzi Okumuyor ne yapmalıyım?
C: Öncelikle parmak izi cihazının üzerinde bulunan parmak izi sensörünün temiz olduğundan emin olmanız gerekiyor. Sensör silikon yüzey, kirli, bulanık, çizik ve kazınmış ise parmak izi okumaz. Kirli ise nemli bir bezle temizleyiniz. Optik okuma sensöründe ışık yanmıyor veya parmak izinizi okuttuğunuz halde herhangi bir sesli uyarı vermiyor ise kurulumu gerçekleştiren firma ile irtibata geçip konuyla alakalı teknik destek kaydı yaptırınız.

S: Geçiş kontrol sistemi ne demektir? Ne işe yarar?
C: Geçiş Kontrol Sistemleriyle, çalışanlarınız kolaylıkla firmanızda yetkileri olan yerlere girip çıkabilirken, kapılarınız davetsiz misafirlere sürekli kapalı olmaktadır. Günümüzde geçiş kontrol sistemleri, sadece kapıları açıp kapamaktan çok daha gelişmiş fonksiyonları yerine getirmektedirler. İşyerinizin büyüklüğüne bağlı olmaksızın, tüm giriş çıkışların sizin istediğiniz gibi olmasını sağlayabileceğiniz, sizin için çalışan sistemler kurabilirsiniz. Özellikle üretimde iş güvenliği ile ilgili denetimlerin sıkılaştırılması sonrası geçiş kontrol sistemlerinin önemi git gide artmaktadır. Örneğin; bir demir çelik fabrikanız var, mavi ve beyaz yakaların bir birinden ayrı çalışma ortamlarının olduğu, ortak alanların kullanımı dışındaki üretim ve ofis alanlarının bir birine geçişlerini kontrol etmek için kapılara kurulan parmak izi, yüz tanıma, damar tanıma, kartlı geçiş, gibi alternatif seçeneklerin kurulumunu gerçekleştirerek bunların bağlı olduğu bir bilgisayar yazılımı ile kapı geçişlerini yetkilendirip çalışanların yetkisi olmadığı çalışma alanlarına müdahalesini kontrol altına alabilirsiniz.

S: Personel Devam Kontrol Nedir ?
C: İş yerinde güvenlik ve sonrasında personel devam kontrol sistemleri bugün kapıda bir güvenlik görevlisinin bulunmasının yeterli görülmesinden çok daha öteye taşınmıştır. Teknolojinin de büyük desteği sayesinde personel devam kontrol sistemleri işyerleri için aynı anda çoğu kişinin farklı hareketlerini kontrol edebilmek anlamını taşımaktadır.

Kartlı geçiş sistemleri günümüzde belki de en fazla kullanılan personel devam kontrol sistemlerinin başında gelir. Çalışanların her birinin bir geçiş kartına sahip olduğu bu personel devam kontrol sisteminde, sistem giriş kapısından itibaren prosedüreye başlar. Geçiş sistemlerinin birçoğunda kart okuyucular bir turnikeye bağlıdır. Geçiş kartının okuyucuya okutulmasıyla beraber sistem ana bilgisayara karttaki bilgileri yollar. Ana bilgisayardan gelen cevaba göre şahsa geçiş izni verilir veya verilmez.

Ana giriş kapılarından itibaren prosedüreye başlayan kartlı geçiş sistemlerinde kişilerin giriş yaptıkları saat ve tarihte sistem tarafından tespit edilip kaydedildiğinden personel devam kontrol sistemi de aynı anda prosedüreye başlar. Personel devam kontrol sistemlerinde geçiş izniyle beraber giriş ve çıkış dönemlerinın da raporlanıyor olması çalışanların mesai saatlerinin kontrol altında olması demektir.

Şirket içinde farklı kapılara veya bilgisayarlara yerleştirilecek kart okuyucular vasıtası ile çalışanların mesai saatleri boyunca hangi departmanları kullandıkları, yemek için ayırdıkları zaman veya dışarıda geçirdikleri saatlerde ölçülebilir. Her kartın şahsa özel olması personel devam kontrol sistemlerinde kişileri ayrı ayrı izleyebilme ve böylece hem güvenlik hem de iş verimi bakımından gerekli verileri toplayabilme anlamına gelir.

Personel devam kontrol sistemlerinde kartlı geçiş tek teknik değildir kuşkusuz. Bugün gitgide yayılan bir diğer sistem de biyometrik sistemlerdir. Biyometrik sistemlerde kart veya şifre yerine kişilerin fiziksel özellikleri belitleyici rol oynar. Parmak izi, büyüks, ses veya yüz tanıma gibi farklı tekniklerle personel devam kontrol sistemlerinde biyometrik sistemlerden yararlanılabilir. Bir kez sisteme örnek olarak parmak izini tanıtan çalışan artık sistemdedir. Böylelikle tıpkı kartlı geçiş sistemlerinde olduğu gibi geçiş veya erişim izni istenen her yerde parmak izini kullanarak personel devam kontrol sisteminde izlenebilir durumda olur.

Gün içinde nispeten çalışanlar daha göz önündedir. Her ne kadar personel devam sistemleri güvenlik veya takip gerektiren noktalarda yerleştirilen mekanizmalar vasıtası ile yetkileri sınırlandırıyor olsa da, insan etkeni de görev başındadır. Oysa bekçiler için personel devam takip sisteminin çok daha özel bir anlamı vardır. Burada bekçi denetimi için özel tedbirler alınması gerekir. Personel devam kontrol sistemlerinde güvenlik görevlilerinin görev yerlerinden ayrılmadıklarını veya talep edildiği gibi bekçi tlinkarını yerine getirip getirmediklerini saptamak adına bekçi kontrol sistemleri devreye girer.

Bekçi saatleri personel devam kontrol sistemlerinde en fazla yararlanılan cihazlardandır. Bekçi tomu veya bekçi kalemi denilen aletler belirli bölgelere yerleştirilmiş okuyuculara okutulur ve böylece güvenlik görevlisinin hangi saatte hangi noktada olduğu belirlenmiş olur.

Daha çok fabrika ve atölyelerde tercih edilen kart basma saatleri de personel devam kontrol sistemlerinde sıkça kullanılır. Çalışanlar kartlarını kart basma saatinden geçirirler ve iş başlangıcı veya mola saatleri karta basılarak personel devam kontrol sisteminde yer alırlar.

Tüm bu teknikler geçerli personel devam kontrol sistemleridir. Gitgide personel devam kontrol sistemleri bilgisayara daha fazla bağlı, net ve risksiz sonuçlara ulaşmak üzere tasarlanmaya başlamışlardır. Otomatik işleyen, maliyeti azaltan ve bütün sonuçların raporlanabildiği personel devam kontrol sistemleri hem çalışanların hem de firmaların güvenilirği adına yararlı çözümler sunmaktadır.

S: Kartlı Geçiş Sistemi Nedir?
C: Kartlı geçiş sistemleri, kolayca, kişilere verdiğiniz bir kart ve bu kartı okuyarak kişinin/çalışanın/misafirin/aracın giriş, çıkış saatlerini kaydeden, ilgili kapı/bariyer/turnikenin açılmasını/kapanmasını sağlayan bir okuyucu sistemidir.

Kartlı geçiş sistemlerinde, kişinin okuttuğu kart neticesinde

-Bir kapı/bariyer vb. kendiliğinden açtırılabilir
-Bir turnikeli giriş sistemi kendiliğinden çalıştırılabilir
-Karttan ücret/kontür düşülebilir (Yemekhanelerde takip sistemlerinde olduğu gibi)
-Ya da yalnızca kişinin giriş ve çıkış saatleri raporlanabilir (öğrenci kartlı geçiş sistemleri veya yurt kartlı geçiş sistemleri gibi)
Kartlı geçiş sistemleri aracılığı ile belirli bir mahale giriş ve çıkışlar kontrol altına alınabileceği gibi girişten sonra belirli bölümlere belirli şahısların girişine izin verilip verilmeyerek herkezin yalnızca kendi izinli olduğu alanda dolaşması sağlanabilir. Gizli bölümlere yetkisiz kişilerin girişlerinin önüne geçilebilir.

Günümüzde kartlı geçiş Kontrol sistemlerinde çok farklı teknikler kullanılmaktadır.

Geçiş Kontrol Sistemi Proximity diye tabir edilen, içerisinde elektronik olarak bir kimlik bilgisi barındıran kartlarla yapılabileceği gibi daha profesyonel çözümler olan biyometrik sistemlerle de geçiş denetimi sağlanabilmektedir.(Parmak İzi Tanıma Sistemleri,,İris ve Retina Tanıma Sistemleri,Yüz Tanıma Sistemleri)

S: Parmak izi okuma cihazları dış ortamda çalışır mı?
C: Tüm parmak izi okuma cihazları dış ve iç ortamlarda çalışır fakat dış ortam uyumluluğu bulunmayan parmak izi okuma cihazlarında beklenilen verim alınamaz.Genel olarak Parmak izi okuma cihazları kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterir.Dış ortamlardaki duruma göre yani yağışlı havalarda kullanılan parmak izi okuyucu cihazları IP 65, IP 66, IP 67 özelliğine sahip cihazlardır.Eğer parmak izi okuma sisteminizi dış ortamlarda sorunsuz  çalıştırmak istiyorsanız cihazın IP 65, IP 66, IP67 özelliğinde olmasına dikkat etmelisiniz.

S: Parmak İzi Okuma Cihazları Arasındaki Farklar Nelerdir?
C: Parmak izi okuma cihazları işlevi bakımından genel olarak özellikleri aynıdır fakat cihazlar arasında belirli farklar bulunmaktadır.Bunlar;
- Parmak izi depolama kapasitesi
-Tasarım farkı
-Kullanım ortamına göre uyumluluk farkı
-Özelliklerindeki artış(Kişinin fotoğrafını çekme özelliği vb.)


S: Güvenlik kameralarında kayıt alanı dolduğunda kayıt etmeye devam eder mi?
C: Güvenlik kameralarındaki kayıt depolama alanı dolduğunda kayıtta herhangi aksama durma gibi durum söz konusu değildir.Kaydetme alanı dolan kameralar kendi içerisinde kayıtın ilk gününden başlayarak 24 saatlik kayıtı siler ve kendisine kayıt alanı açar.Kayıt verilerinin alınması sonucunda stabil olan kayıt işlemini sürdürür. 

S: 3 Kollu Turnikelerde Kol Boyu Uzatılır mı?
C: 3 kollu turnike kullanım alanına göre kol boyu yetersiz kaldığı durumlarda uzatılabilir.Bununla beraber kol boyu uzatma işlemi özel imalata gireceği için turnike içerisinde kolların dönmesini sağlayan mekanizmanın değişmesi gerekebilir.

S: Hijyen Turnikesi Nerelerde Kullanılır?
C: Hijyen turnikeleri genel kullanım amacı doğrultusunda gıda sektörü içerisinde yeralan imalathane girişlerinde,hastanelerin ameliyathane,yoğun bakım vb. girişlerinde, Labaratuvarlarda, Yemekhanelerin mutfak veya servis alanlarında isteğe bağlı olarakta cafe,restorantlarda kullanılabilir.  

S: Turnikelerde arıza yaşanmasındaki sebepler nelerdir?
C: Turniklerde yaşanan arızalar genel olarak;
 • Montaj sonrası turnikeye gelen enerjinin düzensiz olması,
 • Turnike mekanizma ve yaylarındaki yıpranma, 
 • Ürünlerin vandalizme maruz kalması ya da düzgün kullanılmaması,
 • Turnike ve elektronik sistemine gelen enerji düzensizliği,
 • Turnike mekanizmasında makanik tetiklemeyi sağlayan selenoid arızaları,
 • Turnike kartı ve entegrelerinin nem, toz, rutubet ile doğrudan temesı ya da kart bağlantı soketlerinin temassızlık göstermesi varsayılan problemlerdendir. 

S: Acces Kontrol Paneli ile Pdks Sistemi Yapılır mı ?
C: Acces Kontrol Sistemi  genel olarak personelin,görevlilerin ve ziyaretçilerin geçiş kontrolünü takip etmektle birlikte ve belirli noktalardan ve kapılardan kimlerin giriş-çıkış yapacağına yetkilendirme vermektedir.Acces Kontrol ile geçiş-kontrol ve yetkilendirme yapılmakta fakat pdks sistemi yapılamamaktadır. Access Kontrol yapılacak cihazlar şu şekildedir;
-Kart Okuyucu Cihazlar
-Parmak İzi Terminali
-Yüz Tanıma Cihazları
-İris Tanıma Cihazları

Pdks Sistemi Yazılıma entegre olan kart okuyucu cihaz,parmak izi terminali,yüz tanıma cihazları,iris tanıma cihazları ile yapılmaktadır.Acces Kontrol'ün pdks yapamamasının sebebi ise kendi sistemine özgü geçiş-kontrol yazılımının olması ve pdks sisteminde bulunan yazılımın modüllerinden farklı olmasıdır.Troyy Kontrol Access Kontrol ve Pdks Sistemlerinde yetkin ve tecrübeli ekibi ile güvenliğinizi kontrol altına almaktadır.

Geçiş-Kontrol Sistemleri,Access Kontrol ve Pdks Sistemi Ankara ile ilgili detaylı bilgi almak için Troyy Kontrol ile iletişime geçebilirsiniz.

S: Parmak izi okuyucu nedir ?
C: Parmak izi okuyucu nedir sorusu oldukça kapsamlı cevap gerektiren sistemdir. Parmak izi okuyucu kişinin parmak izini kayıt ettikten sonra her giriş veya çıkışta tanımlı olan parmak izine giriş ya da geçiş izini veren cihazdır. Tabi giriş ya da geçiş izini için parmak izi okuma tek başına yeterli olmayacaktır turnike sistemi kapı geçiş sistemi olarak adlandırılan sistemlere entegre edilmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Geçiş kontrol sistemleri alanında yoğun şekilde kullanılan parmak izi okuyucu aynı zamanda personel devam kontrol sistemlerinde tercih edilmektedir.

Parmak izi okuyucu sisteminin bu kadar yoğun tercih edilmesinin birincil nedeni kişi bazlı parmak izi okuma yaptığından dolayı sadece parmak izi tanımlı olan kişilere geçiş izini veya takip yapmasıdır.Kartlı geçiş kontrol sistemlerinde kartın yetkili ya da tanımlı olmayan kişilerin ellerine geçme ihtimali sistemde güvenlik açığı meydana çıkarabilmektedir.Parmak izi okuyucu sistemleri nde bu tarz güvenlik açığı sorunu olmayışı da tercih edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Parmak izi okuma kurumlar,fabriklar,kuruluşlar ve iş hayatında fazlasıyla tercih edilmektedir.

S: Parmak izi okuyucu çalışmıyor. Ne yapmalıyım?
C: Parmak izi okuyucunuz çalışmıyor ise öncelikle kontrol etmeniz gereken durumlar bulunmaktadır. Kontrolünü sağlayacağınız durumlar:
 • Parmak izi okuyucu cihazın enerjisini aldığı noktayı  kontrol etmeniz ana enerjiden kaynaklanan kesinti olabilir.
 • Parmak izi okuyucu cihazın enerji aldığı noktadan cihaza gelen kablolarda kopma,çıkma ya da kablolarda kesilme olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Cihazın arkasında bulunan dahili bataryanın çalışır durumda olup olmadığını tespiit etmeniz gerekmektedir.
 • Parmak izi okuyucu sensörde aşırı tozlanma,nemlenme veya yüzeyinde çizilme olup olmadığını kontrol ediniz.
 • Parmak izi okuyucu cihazın enerjisinde problem olmayıp parmak izi loglarını alamıyorsanız ethernet kablolarında sorun olup olmadığını bakabilirsiniz.

Yukarıda belirttiğimiz durumlarda problem yok ise parmak izi okuyucu cihazın montajını yapan firma ile iletişime geçebilirsiniz.

S: Güvenlik sistemleri nedir?
C: Güvenlik Sistemleri çağımızda gerçekleşme ihtimali olan maddi ve manevi hasarların önüne geçmek amacıyla kullanıılan sistemleridir diyebiliriz. Konuyu açacak olursak güvenlik sistemleri kullanıldığı alan itibariyle güvenliği sağlama,takip etme ve bir takım güvenlik açıklarını çeşitli güvenlik ürünleri ile ortadan kaldırma diğer bir işlevi ile kontrol altına almasıdır. Güvenlik Sistemleri turnike, güvenlik kamerası, bariyer sistemleri, metal dedektörler, parmak izi okuma ve kartlı geçiş sistemleri gibi birçok ürün ile ev,iş yerleri, fabrika gibi alanlarda tercih edilmektedir. Güvenlik Kamera Sistemleri en başta gelen güvenlik sistemidir. Kullanım alanları canlı ve cansız varlıkların bulunduğu yaşamını sürdürdüğü tüm alanlardır. Anlık güvenliği kontrol etmekle birlikte geriye dönük kayıt yapma işlemi ile takip edemediğiniz zaman dilimini sizlere izleme fırsatı sunması ile oldukça kullanışlıdır. Detaylı bilgi almak için lütfen bizlerele irtibata geçiniz.


İlk Sayfa
Geri
1 |
2 |
İleri
Son Sayfa
Toplam Sayfa Sayısı: 2   Görüntülenen: 1
Profesyonel Web App Tasarım
© 2017 | Her hakkı saklıdır.